BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Slider / SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KPM

SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KPM

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman Tuan/ Puan, Dasar Keselamatan ICT (DKICT) adalah bertujuan untuk menerangkan peraturan serta penguatkuasaan objektif kawalan ISO/IEC 27001:2007 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat yang meliputi 11 perkara dalam penggunaan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Semua warga KPM hendaklah membaca, memahami dan patuh akan pertuntukan yang terkandung di dalam DKICT KPM versi 2.0.

3. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan ICT KPM Bil.1/2016 yang telah bersidang pada 21 Disember 2016 bersetuju agar semua warga bahagian KPM perlu mengisi Surat Akuan Pematuhan DKICT KPM (seperti yang di lampirkan). Sehubungan itu, Tuan/Puan adalah dipohon untuk memastikan semua pegawai di bawah seliaan Tuan/Puan melengkapkan surat akuan yang dilampirkan dan menyimpan dalam fail peribadi setiap pegawai untuk tujuan rekod dan audit.

Maklumat Lanjut Berkaitan Dengan Rujukan Dasar Keselamatan ICT - SILA KLIK

Maklumat Lanjut Berkaitan Dengan Rujukan Dasar Keselamatan ICT - SILA KLIK

Rujukan Dasar Keselamatan ICT  :

Maklumat Lanjut Berkaitan Dengan Surat Akuan Pematuhan - SILA KLIK

Maklumat Lanjut Berkaitan Dengan Surat Akuan Pematuhan - SILA KLIK

Sekian, terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: