BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / UPS

UPS

Maklumat Korporat : Penggunaan Lagu Malaysia Berjaya Dalam Acara-Acara KPM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera YM Tengku/Dr/Tuan/Puan Dengan hormatnya adalah saya diarahkan untuk menarik perhatian YM Tengku/Dr/Tuan/Puan berkaitan perkara tersebut di atas. 2. Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 21 Jun 2017 memaklumkan sagar Lagu Patriotik “Malaysia Berjaya” hendaklah digunakan dalam acara-acara kerajaan yang bersesuaian di peringkat Kementerian/Negeri. 3. Sehubungan dengan ...

Read More »

SURAT AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KPM

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Untuk makluman Tuan/ Puan, Dasar Keselamatan ICT (DKICT) adalah bertujuan untuk menerangkan peraturan serta penguatkuasaan objektif kawalan ISO/IEC 27001:2007 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat yang meliputi 11 perkara dalam penggunaan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Semua warga KPM hendaklah membaca, ...

Read More »

Makluman Korporat: Peringatan Tentang Etika Berpakaian di pejabat dan Majlis Rasmi

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera YM Tengku/Datin/Dr/Tuan/Puan Dengan hormatnya adalah saya diarahkan untuk menarik perhatian YM Tengku/Datin/Dr/Tuan/Puanmengenai perkara yang tersebut di atas dan peringatan berkaitan perkara tersebut perlu dibuat dari semasa ke semasa. 2. Sehubungan dengan itu, bersama ini dilampirkan pekeliling dan contoh etika pemakaian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan ...

Read More »

PROMOSI EKSA: INFOGRAFIK WALLPAPER BULAN DISEMBER 2016

  Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, YBhg. Tan Sri / Datuk/ Dato’/ Datin/Tuan/Puan PROMOSI EKSA: INFOGRAFIK WALLPAPER Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Promosi EKSA KPM telah bersetuju untuk memberi kesedaran kepada warga KPM secara berterusan mengenai pelaksanaan dan seterusnya mengamalkan EKSA melalui beberapa aktiviti. Antaranya ialah paparan mesej/infografik EKSA melalui wallpaper di setiap ...

Read More »

Buku Pengoperasian Pusat Kegiatan Guru (PKG) Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Sehati Sejiwa. Syukur kehadrat ALLAH S.W.T. kerana di atas keizinanNya, Buku Panduan Pengoperasian Pusat Kegiatan Guru Malaysia dapat dihasilkan dengan jayanya. Matlamat penubuhan Pusat Kegiatan Guru (PKG) adalah untuk membantu meningkatkan kualiti pendidikan melalui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di bilik darjah ...

Read More »

Bengkel Semakan SKT BTPN/PKG

ASSALAMUALAIKUM Perkara di atas adalah dirujuk. Bengkel Semakan Sasaran Kerta Tahunan (SKT) BTPN/PKG akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh : 7 hingga 9 September 2015 Masa : 8.30 – 5.00 petang Tempat : Bilik Bestari 1, BTPN Kelantan. Dilampirkan memo dalaman untuk rujukan tuan. MOHD KHAIRUL ANUAR BIN HUSIN PEGAWAI ...

Read More »

Arahan Penjimatan Bil Elektrik di Semua Rangkaian BTPN, PTPB dan PKG Sebanyak 5%

Salam sejahtera, Datin/Tuan/Puan, Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak Datin/Tuan/Puan, selaras dengan dasar penjimatan Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak pengurusan Bahagian Teknologi Pendidikan yang telah bermesyuarat pada 3 Julai 2015 telah membuat keputusan untuk melaksanakan langkah-langkah penjimatan bil utiliti sebanyak 5% berbanding dengan purata bil ...

Read More »

Borang Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan (Aircond) Bagi Tujuan Penyelenggaraan Dan Penggantian Baharu

Assalamualalikum…w.b.t Semua Pegawai PKG Negeri Kelantan Tuan, Adalah dimaklumkan bahawa UPPKK BTPN Kelantan sedang mengemakini maklumat aircond yang perlu di selenggara dan perlu diganti baharu untuk dibuat permohonan ke BTP. Sehubungan itu, tuan diminta mengisi maklumat aircond yang hendak diselenggara atau diganti pada ruangan yang tersedia dalam lampiran. Sila lengkapkan ...

Read More »

Audit Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Institusi Pendidikan Dan Sekolah-Sekolah Di Negeri Kelantan

Rujukan Kami : KP(PP)0052 / 10 (11) Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Tuan, Dengan segala hormatnya dimaklumkan saya telah diarah menarik perhatian tuan mengenai perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Cawangan Perjawatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia akan melaksanakan auditan pengurusan sumber manusia di pentadbiran tuan pada 1 Oktober 2014 (Rabu) ...

Read More »